Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Nivel Zorgregistraties eerste lijn

NIVEL is een Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Onze praktijk Fysiotherapie van den Bent doet mee met Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Wij leveren zorggegevens aan het NIVEL. Met die gegevens wordt onderzoek gedaan om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

U kunt hier extra informatie uit de Folder Nivel Zorgregistraties eerste lijn downloaden.