Overeenkomsten fysiotherapie met zorgverzekeraars

Wij hebben contracten gesloten met o.a. de volgende zorgverzekeraars :

Zorgverzekeraar

Partij

Nummer

Zilveren Kruis Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. 3311
  OZF Zorgverzekeringen N.V. 3314
  Interpolis Zorgverzekeringen N.V. 3313
  FBTO Zorgverzekeringen N.V. 211
  Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. 3329
   haar volmachten  
  Nadasco B.V./ Caresco B.V. 8960
  IAK Volmacht B.V. 8971
  Aevitae B.V. 8958
DSW DSW Zorgverzekeraar U.A. 7029
  Stad Holland Zorgverzekeraar U.A. 7037
  in Twente Zorgverzekeraar U.A. 3344
  contractspartijen toegevoegd  
  a.s.r. Basis Ziektenkostenverzekeringen NV  
  a.s.r. Aanvullende Ziektenkostenverzekeringen NV  
  handelend onder de namen:  
  De Amersfoortse 9018
  Ditzo 3336
  bij volmacht handelend namens:  
  Aevitae B.V 3328
NV Univé Zorg Univé 101
  St. Ziektenkosternverzekering Krijgsmacht (SZVK) 212
  ZEKUR 101
  ZEKUR nature 3361
  Zorgzaam Verzekerd 101
VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ 7095
  IZZ 7095
  Bewuzt 7095
  MVJP 7095
IZA Zorgverzekeraar NV IZA 3334
NV Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares 736
ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. PNOzorg 3343
  VvAA zorgverzekering 3343
  ONVZ Zorgverzekeraar 3343
  Jaaah 3343
ENO Zorgverzekeraar N.V. Salland Zorgverzekeringen 3347
  Hollandzorg 3347
  Zorgdirect 3347
Menzis Menzis 3332
  Anderzorg 3333
Cavesq EURCARE/Aevitae 3360
  Promovendum 8965
  National Academie/Besured